Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008

R.C.W. Strucker, F.A. Arts, S. Lilipaly ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Lelystad : RWS, WD
2009

114 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapport BM09.06
Projectbegeleider: M. Roos (RWS, WD)