Waterstaatkundige toestand van de polder Kamperveen

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst van de Zuiderzeewerken (ZZW)]
[S.l.] : Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW)
1949

Bespreking van de waterhuishouding en de invloed van het IJsselmeer-, eventueel Eemmeerstand op de lozing.

3 p.
krt., tab.