Wateronderzoekingen in de Binnenpolder : het bedijkte Rondebroek : Band 2

Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder
Kuinre : Commissie inzake Indrogende Gronden Rondom de Noordoostpolder
1950

Er wordt verslag gedaan van onderzoek op proefvelden naar infiltratie en drainage.

p. 112 - 220
fig., foto's, graf., krt., tab.
(Verslagen van proeven en onderzoekingen ; Deel III A, bd. 2)
Ir. C.H. de Jong van Dienst van de Zuiderzeewerken, maakt deel uit van de Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder.