Wateronderzoekingen in de Binnenpolder : het bedijkte Rondebroek : band 1

Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder
Kuinre : Commissie inzake Indrogende Gronden Rondom de Noordoostpolder
1950

Dit deel bevat waarnemingen en gegevens op het gebied van de waterhuishouding, welke zijn verwerkt in goed leesbare vorm en tevens een aantal conclusies en praktische aanwijzingen, waartoe het onderzoek heeft geleid.

[107] p.
fig., foto's, graf., tab.
(Verslagen van proeven en onderzoekingen ; deel III A, bd. 1)