Waterkering Nijkerkersluis toetsrapport grondlichamen en bekledingen : toetsing in het kader van de Wet op de Waterkering

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), W.C.D. Kortlever
Utrecht : RWS, BD
2005

24, 27 p.
Fig., tab.
(Documentnummer ; 8173-T-2005.0011)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)