Waterhuishouding van Nederland, zuidwestelijk deel : voorlopige nota

[J. van Veen] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
[S.l.] : (RWS, BER)
1942

35 p
tab. ; 30 cm
Met voetnoten. - Met 7 bijlagen