Waterdieptekaarten buitendijkse gebieden Kust

....
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
2014

Voor de Hollandse Kust, het Waddengebied (inclusief Eems/Dollard) en de Zeeuwse Delta worden de buitendijkse waterdieptes voor een drietal terugkeertijden/frequenties afgeleid en op kaart gepresenteerd. De gepresenteerde data wordt opgesteld volgens het datamodel van de provinciale risicokaart waardoor de resultaten in dit project direct in deze (digitale) database opgenomen kunnen worden.

7.
met apart de waterdieptekaarten