Waterbeleid voor de 21e eeuw : geef water de ruimte en aandacht die het verdient : advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw

Commissie Waterbeheer 21 eeuw, WB21
Den Haag : Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB 21)
31-08-2000

Advies hoe Nederland in de 21e eeuw met haar waterhuishouding moet omgaan. Beschrijft de relatie tussen water en ruimtelijke ordening, natuur, landbouw en verstedelijking. Een andere sturing en regie van het waterbeheer wordt bepleit, samen met het kweken van een grotere maatschappelijke betrokkenheid. Besloten wordt met de kosten en baten, aanbevelingen en een actieprogramma.

98, 118 p.
ill.
Twee delen in 1 bd. - Dl. 1: Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. - Dl. 2: Basisrapport bij het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw.