Water in de stad : stedelijke vernieuwing, waterbeheer en bewonersparticipatie

Bouwmeester, H., Ministerie VROM, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (Rotterdam)
Ministerie VROM
2005

Voorbeeldprojecten in Nijmegen, Leeuwarden, Wageningen, Hengelo, Rotterdam, Groningen en Tilburg over waterbeheer aan de hand van de principes: 1. schoonhouden, zuiveren, scheiden; 2. vasthouden, bergen, afvoeren. Door het volgen van deze principes sluit de inrichting van de ruimte beter aan bij de natuurlijke dynamiek van watersystemen.

ill.
Publ. in het kader van het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing.
18 p.
VROM 5133