Water- en oevervegetaties : fase-rapport 1

A.J.J. Lemaire, met medew. van K. Reinink
Heteren : NIOO-CTO
1992

26
p. fig., tab. ; 30 cm. - (Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren) RIZA rapport nr. BM92.02. - Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA). - Met lit. opg.(24)