Waddendag te Haren op 21 maart 1990

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat (RWS), Waddencomité
Leeuwarden : Waddencomité
1990

Deze publicatie bevat: [samenvatting van de] Opening / J. Dronkers ; Wat is het toekomstbeeld van de Waddenzee? : van "wat je niet wilt" naar " wat je wel wilt" / G.M. Janssen ; Integraal kust- en waterbeheer, wat heeft de beheerder daarvoor aan kennis en middelen nodig / A.Th. Markerink ; Waddenactieplan, lijst van acties / E.P. Kooiker ; Monitoring in de Waddenzee / J.F. Bakker ; Discussiepunten Waddendag 21 maart 1990 ; Slotwoord / W.A. ter Laak

44 p.
fig., tab., bijl.
Omslagtitel: Verslag van de Waddendag van 21 maart 1990
Met app.