Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal

opgemaakt door Joh. van Veen, uitg. door het Ministerie van Waterstaat

1937

45 p.
ill. ; 24 cm.
Bevat de Franse tekst: La courbe des vitesses dans une ligne verticale dd'un cours d'eau : telles qu'on les a mesurées a bord du navire-explorateur du Rijkswaterstaat l'"Oceaan". - p. 27-36 ; en de engelse tekst: Velocities in a vertical line of a stream : as measured on board the Rijkswaterstaat survey-ship "Oceaan".-p. 37-45(Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 29)