Vuistregels : vuistregels voor het beoordelen van verontreinigingen van groene-lijst afvalstoffen

Ministerie VROM. VROM-Inspectie. Stafafdeling Crisismanagement
VROM
2008

Regels om te beoordelen of afvalstoffen die op de groene lijst staan ook onder de Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen vallen.

Kopie.
Met samenvatting.
21 p.