Voortgangsrapportage 4 : Anders Betalen voor Mobiliteit : Verslagperiode 1 juli 2009 - 31 december 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directoraat-Generaal Mobiliteit (DGMo); Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

31-12-2009

Het project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) is op 30 mei 2006 door de Tweede Kamer aangewezen als Groot Project. Dit betekent dat conform de Regeling Grote projecten de Minister van Verkeer en Waterstaat halfjaarlijks rapporteert over de voortgang. Referentiesituatie voor de voortgang is de Basisrapportage Uitwerkingsfase ABvM met als peildatum 30 november 2007.

Deze vierde voortgangsrapportage (VGR) beschrijft de voortgang over de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009.

27 p.