Voortgangsrapportage 1999 : GIS-beleidsplan RIZA 1998-2000

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), W. Faber
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
2000

22 p.
ill.
(RIZA werkdocument ; 2000.113X)