Voorstudie inzake ene afdamming van de Eendracht-Krabbenkreek

J. van Veen, Rijkswaterstaat Directie Benedenrivieren
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1951

Geeft antwoord op de vraag in hoeverre het wenselijk en toelaatbaar is de Eendracht-Krabbenkreek af te sluiten. Hiervoor zijn een aantal stroommetingen uitgevoerd. Behandelt ook aspecten als aanslibbing, landwinning, schelpdierencultuur en scheepvaart.

22 p.
tab.
Met bijl.