Voorstel tot wijziging van de bestemming van landbouwgronden in Oostelijk Flevoland

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling, door A. Hagting
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

Gaat in op de gebruiksmogelijkheden van de grond in verschillende tot en met uitgifte 1968 nog niet uitgegeven delen van Oostelijk Flevoland. Daarbij wordt tevens enige aandacht besteed aan het vraagstuk van de omvang van het gemengde bedrijf en het weidebedrijf. Tenslotte wordt een voorstel gedaan voor de wijziging van de bestemming van enkele delen van Oostelijk Flevoland.

18 p.
bijl., tab.
1 bijl.
(Intern rapport / RIJP ; no. 81)
Met lit. opg.