Voorstel tot normalisatie van symbolen voor getij- en stormvloedsberekeningen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Centrale Studiedienst

1953

34 p.
6 bijl.
Nota (WWKZ-)53.3
Digitaal document 1.3 Mb
Met lit. opg.