Voorstel inzake benamingen van enige objecten in de voormalige Zuiderzee

F.L. van der Bom, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1951

Toelichting bij de namen van objecten in de voormalige Zuiderzee.

3 p.
(Nota / ZZW ; 222)