Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg

J. van Veen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

1943

Aangegeven wordt hoe met electriciteit, radiotechniek en accoustische techniek getijdestromingen gemeten kunnen worden.

6 p.