N35 Nijverdal-Wierden : voornemen om een milieueffectrapport op te stellen

M. Strootman ; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)]
[S.l.] : RWS, ON
2016

Het wordt steeds drukker op de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Om de doorstroming en verkeersveiligheid op en rond dit tracé te verbeteren wil de minister van Infrastructuur en Milieu dit deel van de N35 opwaarderen naar een autoweg met 2 x 2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km/u.Het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen heeft in oktober 2015 ter inzage gelegen. De Nota van Antwoord bevat de reacties op de zienswijzen die op het voornemen zijn ingediend.

Kennisgeving
Met reactie op de zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van een MER