Voorlopige berekening ter vergelijking van dijkhoogten "Balgzand" : tussen A. aanleg nieuwe dijk; B verhogen oude dijk

P.W. Roest, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken
[Den Haag] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1960

Berekeningen van peilen en golfhoogten.

2 [1] p.
tab.
(Nota / ZZW ; 60-3)