Voorlopig meer uitgewerkt rapport over het 3-eilandenplan : rapport B

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Technisch Bureau der Domeinen

1953

Bedoeld om de Diensten, die nauw bij het 3-eilandenplan betrokken waren, een indruk te geven in welk stadium de studie van het 3 eilanden plan zich bevonden en welke mogelijkheden in dit plan te vinden waren.

44 p.
bijl., krt.