Voorloopige resultaten en conclusies van een onderzoek naar den invloed van grondwaterstroomen op de chloorgehalten van het grondwater in de IJsselmeerkom

A. Volker, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijskwaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1942

Geohydrologisch onderzoek naar de gesteldheid van het grondwater in de kom van het IJsselmeer. Het diffusie proces en kwelsnelheid worden theoretisch aan de hand van grondvergelijkingen beschouwd en vervolgens getoetst aan de gemeten chloorgehalten, waarbij opvallende afwijkingen (o.a. in het Gooi en de Veluwe) worden verklaard.

40 p., [9 p. tab]
tab.
13 bijl.
(Nota / ZZW ; 161)
Met lit.opg.