Voorloopige nota betreffende verlandingsmogelijkheden in de zuidwestelijke en noordelijke wateren van Nederland


[S.L. : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1942

32 p.
30 cm
Met voetnoten. - Met 10 bijlagen. - Omslagtitel Verlandingsmogelijkheden langs de Nederlandsche kust