Voorloopige Nota betreffende de boordvoorzieningen van de scheepvaartkanalen in de Zuiderzeepolders

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [J.P. Mazure

1927

66 p.
(Nota / ZZW ; nr. 52)