Voorloopig verslag omtrent de resultaten van de studie der toekomstige mogelijkheden van Dordrecht zeehaven : Studie over de toekomstige mogelijkheden en de uitbreiding van de zeehaven van Dordrecht

door G.P. Nijhoff
Den Haag ; Brussel : RWS
1931

Voorloopig verslag...
18 p.
Bijl. Krt.
Studie over ...
67 p.
ill., tab., krt. ; 34 cm
De bijbehorende scan betreft het "Voorloopig verslag"