Voorkomen van ijs op de Nederlandse Rijntakken

A.P.P. Termes, A. Boogaard, Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
[Delft] : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1991

2 delen
fig.
Deel I, Oriënterend literatuuronderzoek : verslag literatuurstudie
Deel II, Kans op potentieel gevaarlijke situaties : verslag bureaustudie
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren / RIZA (RWS, RIZA)
Met ref.