Voorcalculatie oogst 1982

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door G. Velthuis
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1982

Voorcalculatie oogst 1982 m.b.v. een simulatiemodel. Tevens zijn m.b.t. de benodigde transportcapaciteit berekeningen gedaan met aanvullende rekenmodellen.

8 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1982-137 Abo)