Voorcalculatie oogst 1981

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door G. Velthuis
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1981

Voorcalculatie oogst 1980 m.b.v. een simulatiemodel.

8 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-69 Abo)