Voorcalculatie oogst 1980

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door G. Velthuis
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1980

Voorcalculatie oogst 1980 m.b.v. een simulatiemodel.

[7] p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-95 Abo)