Vleessector van de haak gevallen : onderzoek naar de implementatie van milieumaatregelen in de vleesindustrie

Ministerie VROM. VROM-Inspectie. Regio Zuid-West. Afdeling Veiligheid en Risico's
VROM-Inspectie, Regio Zuid-West
2007

Uit dit inspectieonderzoek blijkt dat 75% van de onderzochte bedrijven nog niet alle voorzieningen heeft getroffen die als best bestaande techniek (BBT) kunnen worden gezien. Vooral het ontbreken van een adequaat milieumanagementsysteem (bij 60% van de onderzochte bedrijven) is opvallend. Hierdoor wordt onvoldoende gewaarborgd dat structureel aandacht wordt besteed aan milieuaspecten binnen de bedrijfsvoering. Op het gebied van water- en energiebesparing zijn nog volop mogelijkheden die niet of onvoldoende zijn benut. Verder blijkt dat de toegepaste technieken binnen de vleessector over het algemeen wel voldoen aan de BBT. De meeste technieken zijn overigens al langer verplicht vanuit veterinaire en/of voedselveiligheidsoverwegingen. De meeste verbeteringen op dit punt kunnen nog worden behaald binnen de slachterijen waar verschillende soorten vee worden geslacht en de slachterijen waar ritueel wordt geslacht. Binnen de betreffende branche moeten nog de nodige inspanningen worden verricht om tot het gewenste eindbeeld te komen, waarmee wordt voldaan aan de Europese regelgeving (IPPC). Ook uitvoerende overheden zullen nog een stevige slag moeten maken om de vergunningssituatie Wet milieubeheer per bedrijf op een adequaat niveau te krijgen.

Kopie.
ill.
Met samenvatting.
24 p.
VROM 7510