Vispassages bij Hagestein en Amerongen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, [directie Oost-Nederland (RWS, ON)]
Arnhem : RWS, ON
2002

Vertelt in het kort hoe de beide vispassages in de Lek bij de stuwcomplexen Hagestein en Amerongen er in 2004 uit komen te zien, zodat vanaf dat jaar de riviertrekvissen weer via de Neder-Rijn hun paaigronden in de bovenloop van de Rijn kunnen bereiken.

1 folder (4 p.)
afb.