Vijf en zeventig jaar Noordzeekanaal = the North Sea Canals seventy-fifth anniversary : wereldscheepvaartweg voor West-Europa, zeeweg voor het aloude Amsterdam#historie en levend heden van een van 's werelds grootste zee-kanalen

door Ger. H. Knap
Amsterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1951

Uitgave over het Noordzeekanaal ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan, met aandacht voor de geschiedenis, de aanleg, het onderhoud, de economische betekenis, en de toekomst.

127 p.
foto's
Nederlandse en Engelse tekst