ViA15: Estetisch Programma van Eisen (EPvE)

Michel Heesen architectuur + landschap
Arnhem : Heesen
10-2017

Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) van ViA15 is een contractdocument dat als toetsingskader dient voor de ruimtelijke kwaliteit van ViA15, met name de landschappelijke inpassing, inrichting en architectonische vormgeving. De inhoud van dit document bestaat daarmee uit meer dan alleen eisen aan ‘esthetiek’. Ruimtelijke kwaliteit is in dit document opgevat als de samenhang tussen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

93 p.
ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO), Projectteam ViA15