Verzameling van ministerieele circulaires enz. betreffende den waterstaatsdienst 1817-1897

Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid

18-05-1897

307 p.
24 cm
No. 5715
4e Adeling