Verwachte ligging en stabiliteit oevers Westerschelde omstreeks 1990, na uitvoering van de voorgenomen drempelverdieping en tot stand koming van een hierop aangepaste geulligging

D. van Dam, D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen
[Vlissingen] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging
04-1982

Notitie gericht aan de leden van de Projectgroep Zandhuishouding, morfologie en stabiliteit oevers (VWZ), projectcode V8249A10.

I, 22 p. [+ ongepag. bijl.]
Bijl., krt.
Notitie WWKZ-82.V273