Vervolgbrief inzake certificatie van vuurwerkopslagplaatsen


VROM-Inspectie, Regio Noord-West
2006

Brief van 14 november 2006, VINW/2006325378/PE, van de VROM-Inspectie aan de gemeenten en provincies inzake de certificering van brandbeveiligingsinstallaties bij vuurwerkopslagen.

Kopie.
3 p.