Vervoeren en Verankeren : onderzoek naar doorvoerstromen en logistieke activiteiten

L. M. Bus ...[et al.], Nederlands Economisch Instituut (NEI)
Rotterdam : NEI
1999

Beschrijft het economisch belang van de doorvoer door Nederland en de potenties die er nog zijn op dit vlak. Onderzoekt voorts locatiefactoren die het mogelijk maken logistieke activiteiten te verrichten. In het afsluitend hoofdstuk wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen en de rol van de overheid.

45 p.
fig., tab., bijl.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer