Verversching der grachten van Amsterdam na afsluiting der Zuiderzee

Ministerie van verkeer en waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [J.G. Schilthuis
[S.l.] : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]
1930

(Nota / Directie Zuiderzeewerken ; nr. 63)