Verspreidingsstudie pekellozing in Eems-Dollard estuarium : fase 1: vergelijking lozingslokaties en diffusortypen

Waterloopkundig Laboratorium (WL), [A. Quist en M. Karelse]
[Delft] : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1987

De Gasunie heeft het voornemen pekel te lozen in de Eems. Potentiële lozingslokaties zijn onder andere: het Oostelijk havenhoofd zeehavenkanaal Delfzijl, de Bocht van Watum en het Doekegat. Om vast te stellen of de pekellozing uit ekologisch oogpunt aanvaardbaar is wordt een studie gewenst.

[6], 30 p.
bijl., fig.
(Rapportnr. ; Z 231)
Met appendices
Met ref.
Onderzoek in opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie
Rapport bureau- en mathematische modelstudie t.b.v. N.V. Nederlandse Gasunie i.v.m. Zoutkavernes project