Verslag vergelijkende stroomsnelheidsmetingen met een slingerstroommeter (afleeskoepel) en een ott-molen, op 24 april en 1 en 2 mei 1952 op de Rijn te Arnhem

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling

1952

Doel van de metingen was om de handelbaarheid van het intrumentarium en meetnauwkeurigheid van de slingerstroommeter (met afleeskoepel), vanaf een vaartuig in de praktijk te onderzoeken, zowel wat stroomsnelheid als stroomrichitng betrof. Als toets diende hierbij de tegelijkertijd uitgevoerde molenmetingen. Tevens werd een onderzoek ingesteld naar de gedragingen van enkele nieuwe vliegers in turbulent stromend water.

8 p.
bijl.