Verslag van het voorlopig onderzoek naar de invloed van de Rotterdamse Waterweg op de hoedanigheid van het Noordzeewater op de Nederlandse kust van Goeree tot IJmuiden

P. Santema
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

ongep.
bijl.
Rapport nr. 24