Verslag van de verkenningen uitgevoerd ten behoeve van het meetplan voor de provincie Limburg

Provinciale Waterstaat van Limburg en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging

1972

Verschillende pagineringen
31 cm