Verslag van de stroommetingen juni 1956 in Haringvliet, Volkerak, Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Amer en Bergse Maas (aangevuld met metingen van 1957, 1958 en 1960)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
[Hellevoetsluis] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1961

[145] p.
bijl.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1961.)10