Verslag van de Staatscommissie met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 Januari 1916 voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren, meer bepaaldelijk op den Rotterdamschen Waterweg

Staatscommissie Rotterdamschen Waterweg [voorzitter H.G. van de Sande Bakhuyzen]
's-Gravenhage : Gebrs. J. & H. van Langenhuysen
1920

565 p.
ill.+ Teekeningen behoorende bij het verslag van de Staatscommissie
Met bijlage bij het verslag van de Staatscommissie
Met voorlopig verslag 1918
Het behaagde Uwer Majesteit, op voordracht van den Minister van Waterstaat, bij besluit van 20 Maart 1916 No. 23 eene Staatscommissie te benoemen, met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den stormvloed
van 13/14 Januari 1916 voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren, meer bepaaldelijk op den Rotterdamschen Waterweg