Verslag van de Staatscommissie met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 Januari 1916 voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren, meer bepaaldelijk op den Rotterdamschen Waterweg

Staatscommissie Rotterdamschen Waterweg [voorzitter H.G. van de Sande Bakhuyzen]
's-Gravenhage : Gebrs. J. & H. van Langenhuysen
1920

565 p.
ill.+ Teekeningen behoorende bij het verslag van de Staatscommissie
Met bijlage bij het verslag van de Staatscommissie
Met voolopig verslag 1918