Verslag van de sedert 1961 uitgevoerde proefnemingen met toepassing van grind aan kanaalboordvoorzieningen en van het in 1963 gemaakte werk langs het nieuwe Hartelkanaal

J.A. Kant (waterbouwkundige van de Rijkswaterstaat RWS)
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1963

6 p.
bijl., ill., krt.
Nota nr.; 6308