Verslag van de excursie naar Sleeswijk-Holstein van 9 t/m 13 oktober 1967

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Werkgroep Boerderijenbouw
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

Verslag van een excursie met als doel het bezichtigen van blikken gebouwen en het bezoeken van een veebedrijf met 80-100 koeien en mechanische voedering.

[7] p.
foto's
(Intern Rapport ; no. 83)