Verslag van de commissie van ingenieurs van den Rijkswaterstaat en van den Provincialen Waterstaat van Noordholland, van Zuid-Holland en van Utrecht, onder leiding van den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat inzake normalisatie van de Nederlandsche Vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche laagvlakte in het bijzonder


's-Gravenhage : algemeene Landsdrukkerij
1932

25 p.
Met losse kaart en 16 tabellen