Verslag van de Commissie van Ingenieurs van den Rijkswaterstaat en van den Provincialen Waterstaat van Noordholland, van Zuid-Holland en van Utrecht, onder leiding van den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat inzake normalisatie van de Nederlandsche Vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche laagvlakte in het bijzonder

Commissie van Ingenieurs
's-Gravenhage : algemeene Landsdrukkerij
1932

25 p.
Met losse kaart en 16 tabellen
De Commissie van Ingenieurs was een samenwerkingsverband tussen Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) en de Provinciale Waterstaat van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht