Verslag van De Commissie tot onderzoek naar de havenbelangen van Rotterdam en omgeving

De Commissie (voorz. P. Droogleever Fortuyn)
Den Haag : Algemeene Landsdrukkerij
1931

Lid Commissie : J.F. Schönfeld (Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat Directie Groote Rivieren)

104 p.
bijl., krt.
In opdracht van de Ministers van Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, Landbouw en van Arbeid, Handel en Nijverheid.